Prepnúť na plnú verziu

Program Malokarpatskej knižnice

PRE ŠTUDENTOV A VEREJNOSŤ
 • Literatúra v Radnici: Baštrng
  Termín: 8. apríl 2019 o 19.00 hod.
  Hostia: herec Michal Kubovčík, moderuje Veronika Šikulová
  Miesto konania: Radnica – cafe & wine bar, M. R. Štefánika 1
 • Skvelá veda: Slovensko nahlas!
  Termín: 9. apríl 2019 o 17.00 hod.
  Hostia: environmentalista Pavol Široký, moderuje novinár a spisovateľ Márius Kopcsay
  Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Andrej Hryc – Inventúra / nové doplnené vydanie – stretnutie s autorom
  Termín: 16. apríl 2019 o 17.00 hod.
  Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5


PRE DETI, ŽIAKOV A VEREJNOSŤ:

 • Rozprávka má krídla – hlasné čítanie v knižnici
  Termín: 2. apríl 2019 o 14.00 hod. – Veve číta: Berona
  Termín: 16. apríl 2019 o 14.00 hod. – Veve číta: Čertov začadený brat
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Beseda s Erikom Grochom
  Termín: 10. apríl 2019 o 10.00 hod.
  Termín: 11. apríl 2019 o 10.00 hod. a 14.00 hod.
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Literárno-výtvarná súťaž: téma na apríl: Aha, tam je les
  Literárne a výtvarné práce treba vždy priniesť do konca mesiaca
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Eko-oko
  Ročný cyklus pre školákov a škôlkarov zameraný na ochranu životného prostredia
  Termín: po dohode
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Pamo daj šťastia lavička!
  Ročný cyklus pre školákov a škôlkarov, ktorý sa venuje problematike ľudovej tvorby – rozprávkam, povestiam, hádankám
  Termín: po dohode
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Never každej volovine
  Ročný cyklus pre školákov zameraný na rozvoj kritického myslenia
  Termín: po dohode
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Tradičné podujatia pre ZŠ a MŠ:
  - Kým školský zvonček zazvoní
  - Čítanie je IN: besedy o knihách
  - Hodiny informačnej výchovy
  - Veľké vítanie prváčikov
  Termíny: po dohode so školami
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
Program Malokarpatskej knižnice na tento mesiac


Bližšie informácie o všetkých podujatiach získate v Malokarpatskej knižnici na Holubyho ul. 5 v Pezinku;
tel.: 033/641 23 15, e-mail: dospele.odd@kniznicapezinok.sk, detske.odd@kniznicapezinok.sk, web: www.kniznicapezinok.sk