Program Malokarpatskej knižnice

PRE ŠTUDENTOV A VEREJNOSŤ
 • Literatúra v Radnici: Čierna oslava
  Hostia: Michal Hvorecký
  Moderuje: Veronika Šikulová
  Termín: 20. január 2020 o 19.00 hod.
  Miesto konania: Radnica – cafe & wine bar, M. R. Štefánika 1
 • NÁVOD NA POUŽITIE alebo čo v knihe nenájdete!: PATCHWORK
  Termín: 21. január 2020 o 16.30 hod.
  Miesto konania: výstavné priestory knižnice, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Agáta Petrakovičová: Balady (maľované na skle)
  vernisáž výstavy s krátkym literárnym exkurzom na tému balady
  Termín: 31. január 2020 o  17.00 hod.
  Miesto konania: výstavné priestory knižnice, Malokarpatská knižnica v Pezinku


PRE DETI, ŽIAKOV A VEREJNOSŤ:

Program pre malé deti s rodičmi:

 • Rozprávka má krídla! Čítame deťom.
  Vraj sa už dnes nečítajú deťom rozprávky. Nemáme čas. Nemáme energiu, kapacitu. Možno si myslíme, že nemáme talent, či, že hlasné čítanie nám nejde. Nevadí. My všetko máme. Čas, talent, energiu, kapacitu. A čítame aj tie fakt dlhé rozprávky. Možno si len chcete vypočuť, ako rozprávky čítame my! Vstup voľný.
  Termín: 14. január 2020 o 14.00 hod.
  Termín: 28. január 2020 o 14.00 hod.
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Haló ste doma? Poďte sa hrať do knižnice!
  Čítanie a herničky s deťmi. Dopoludňajšie stretnutie pre malé deti, ktoré nechodia do škôlky (0-6) a ich rodičov. Čítame si, hráme sa, pridajte sa k nám! Vstup voľný.
  Termín: 20. január 2020 o 10.00 hod.
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Kvapky na kameni – Verona Šikulová
  Neposedná beseda – podujatie pre dohodnutú skupinu – ZŠ Bielenisko
  Beseda s autorkou kníh.
  Termín: 14. január 2020 o 10.00 hod.
  Termín: 16. január 2020 o 10.00 hod.
  Termín: 17. január 2020 o 10.00 hod.
  Termín: 21. január 2020 o 10.00 hod.
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Marta Hlušíková neznáša, keď ju hladkajú po hlave.
  Neposedná beseda – podujatie pre dohodnutú skupinu
  Beseda s autorkou detských kníh.
  Termín: 23. január 2020 o 10.00 hod.
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Literárno-výtvarná súťaž: téma na január: Vianočné mystérium
  literárne a výtvarné práce treba vždy priniesť do konca mesiaca
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku


Program pre MŠ:

 • Poďme sa hrať do knižky
  Dramatizované čítanie pre deti spojené s hrami a aktivitami. Vzťah ku knihám treba rozvíjať už od útleho veku. U nás sa deti zoznámia s rôznymi knihami z nášho fondu. Hravou formou deťom priblížime príbeh z jednej z našich kníh.
  Termín: na program sa treba zahlásiť
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku

   


Program pre I. stupeň ZŠ:
(Upozornenie: na všetky podujatia pre MŠ, ZŠ aj ŠKD je nutné sa zahlásiť!)

 • Vitajte v knižnici
  Vítame všetky deti v našej knižnici. Porozprávame si o tom, ako funguje knižnica a ako sa požičiavajú knižky.
  Termín: na program sa treba zahlásiť
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Horory našich pradedov
  Strigy a strigôni, draci a čerti, vodníci a raráškovia. Náš folklór je plný príšer. Ktoré to sú, odkiaľ prišli, a prečo nás majú desiť?
  Termín: na program sa treba zahlásiť
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Kto nám dal rozprávky do konzervy?
  Beseda o zbieraní ľudových rozprávok. Ako sa rozprávky, rozprávali, ako sa zapisovali. Kto boli najznámejší zberatelia a aké boli ich motívy? To si porozprávame u nás na besede.
  Termín: na program sa treba zahlásiť
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Neposedná beseda
  Stretnutia v knižnici spojené s besedou o literatúre, vždy v kontexte s rôznymi aktuálnymi témami alebo knihami, ktoré vyšli.
  Termín: na program sa treba zahlásiť
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku


Program pre II. stupeň ZŠ:

 • Horory našich pradedov
  Strigy a strigôni, draci a čerti, vodníci a raráškovia. Náš folklór je plný príšer. Ktoré to sú, odkiaľ prišli, a prečo nás majú desiť?
  Termín: na program sa treba zahlásiť
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Folklore is not dead!
  Ako vyzerá živý, autentický folklór? Existuje vôbec? A má vôbec šancu prežiť v konkurencii nových médií?
  Termín: na program sa treba zahlásiť
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Neposedná beseda
  Stretnutia v knižnici spojené s besedou o literatúre, vždy v kontexte s rôznymi aktuálnymi témami alebo knihami, ktoré vyšli.
  Termín: na program sa treba zahlásiť
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Skvelá veda pre školy
  Besedy moderované spisovateľom Máriusom Kopcsayom o vede, počasí, astronómii či ekológii iných aktuálnych a zaujímavých témach
  Termín: na program sa treba zahlásiť
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Rozprávka má krídla!
  Čítame deťom
  Vraj sa už dnes nečítajú deťom rozprávky. Nemáme čas.
  Nemáme energiu, kapacitu. Možno si myslíme, že nemáme talent,
  či, že hlasné čítanie nám nejde. Nevadí. My všetko máme. Čas, talent, energiu, kapacitu. A čítame aj tie fakt dlhé rozprávky. Možno si len chcete vypočuť, ako rozprávky čítame my!
  Termín: na program sa treba zahlásiť
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku

 • Never každej volovine – hodina informačnej výchovy (pre prvý aj druhý stupeň)
  Úvod do kritického myslenia. Program je prispôsobený vekovej skupine. Máme niekoľko okruhov – vyhľadávanie relevantných zdrojov, všeobecná bezpečnosť, bezpečnosť na internete...
  Termín: na program sa treba zahlásiť
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku

 

Tradičné podujatia pre ZŠ a MŠ:
- Kým školský zvonček zazvoní
- Čítanie je IN: besedy o knihách
- Hodiny informačnej výchovy
- Veľké vítanie prváčikov
Termíny: po dohode so školami
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku

Program Malokarpatskej knižnice na tento mesiac


Bližšie informácie o všetkých podujatiach získate v Malokarpatskej knižnici na Holubyho ul. 5 v Pezinku;
tel.: 033/641 23 15, e-mail: dospele.odd@kniznicapezinok.sk, detske.odd@kniznicapezinok.sk, web: www.kniznicapezinok.sk