Program Malokarpatskej knižnice

PRE RODINY S DEŤMI - verejnosť / pre deti v predškolskom veku a I. stupeň ZŠ /

 • PREČÍTANÉ LETO – séria prázdninových utorkov / podujatí, zameraných na motivačné aktivity prepojené s literatúrou
  Termíny:
  6. 8. o 10.00 h – O počasí (smerom ku enviro): Pozor! Hurikán!
  13. 8. o 10.00 h – O schodoch a rebríkoch: Výťahy, rebríky - plošiny, schody!
  20. 8. o 10.00 h – O spánku: EDUdrama – interaktívne predstavenie na danú tému
  27. 8. o 10.00 h – O farbách (a o slobode): Čo by farby hovorili?! Miesto: oddelenie pre deti a mládež Malokarpatskej knžnice v Pezinku

   

PRE MLÁDEŽ A DOSPELÝCH

 • Slovenskí spisovatelia – výstava doteraz spolu nepublikovaných fotografií Igora Grossmanna zapožičaná zo SNM
  Termín: výstava potrvá do 30. 8. 2019 / otvorené počas výpožičných hodín knižnice
  Miesto: výstavné priestory Malokarpatskej knižnice v Pezinku

 

Program Malokarpatskej knižnice na tento mesiac


Bližšie informácie o všetkých podujatiach získate v Malokarpatskej knižnici na Holubyho ul. 5 v Pezinku;
tel.: 033/641 23 15, e-mail: dospele.odd@kniznicapezinok.sk, detske.odd@kniznicapezinok.sk, web: www.kniznicapezinok.sk