Program Malokarpatskej knižnice

Program Malokarpatskej knižnice na tento mesiac

PRE ŠTUDENTOV A VEREJNOSŤ

 • Literatúra v Radnici: Obrázky v knižkách
  beseda
  Hostia: Vlado Král a Martina Matlovičová
  Moderuje: Veronika Šikulová
  Termín: 17 . február 2020 o 19.00 hod.
  Miesto konania: Radnica – cafe & wine bar, M. R. Štefánika 1
 • SLOVEGÁN
  beseda
  Hostia: Nikoleta Kováčová
  Moderuje: Barbara Leschingerova
  Termín: 21 . február 2020 o 17.00 hod.
  Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5
 • NÁVOD NA POUŽITIE alebo čo v knihe nenájdete!: AKVAREL
  beseda spojená s workshopom
  Existuje množstvo príručiek a návodov, ako robiť ručné práce. Sú však veci, ktoré v príručkách nenájdete. Niet nad vlastnú skúsenosť. Na našom podujatí získate prvý nástrel k problematike a zároveň dostanete rady od človeka, ktorý sa v danej oblasti už dlhšie pohybuje.
  Termín: 18. február 2020 o 17.00 hod.
  Miesto konania: výstavné priestory knižnice, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

   


PRE DETI A MLÁDEŽ - VEREJNOSŤ:

 • Rozprávka má krídla!
  Čítame deťom
  Vraj sa už dnes nečítajú deťom rozprávky. Nemáme čas. Nemáme energiu, kapacitu. Možno si myslíme, že nemáme talent, či, že hlasné čítanie nám nejde. Nevadí. My všetko máme. Čas, talent, energiu, kapacitu. A čítame aj tie fakt dlhé rozprávky. Možno si len chcete vypočuť, ako rozprávky čítame my! Vstup voľný.
  Termín: 11 február 2020 o 14.00 hod.
  Termín: 25. február 2020 o 14.00 hod.
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Haló ste doma? Poďte sa hrať do knižnice!
  Čítanie a herničky s deťmi
  Dopoludňajšie stretnutie pre malé deti, ktoré nechodia do škôlky (0-6) a ich rodičov.
  Čítame si, hráme sa, pridajte sa k nám! Vstup voľný.
  Termín: 3. február 2020 o 10.00 hod.
  Termín: 17. február 2020 o 10.00 hod.
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Beseda s otcom Raťafáka Plachtu, Petrom Cigánom
  Neposedná beseda – podujatie pre dohodnutú skupinu
  Beseda s bábkarom, scénografom, animátorom
  Termín: 25. február 2020 o 10.00 hod.
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Beseda s autorkou Lenou Riečanskou
  Neposedná beseda – podujatie pre dohodnutú skupinu
  Beseda s autorkou detských kníh.
  Termín: 20. február 2020 o 10.00 hod.
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5
 • Literárno-výtvarná súťaž: téma na február: Pod hladinou
  literárne a výtvarné práce treba vždy priniesť do konca mesiaca. Vyhodnotenie prác je 15. nasledujúceho mesiaca
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku


PRE DETI A ŽIAKOV - SKUPINY A ŠKOLSKÉ KOLEKTÍVY

Program pre MŠ:

 • Vitajte v knižnici
  Vítame všetky deti v našej knižnici. Porozprávame si o tom, ako funguje knižnica a ako sa požičiavajú knižky.
  Termín: na program sa treba zahlásiť
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku


Program pre ZŠ:

 • Vitajte v knižnici
  Porozprávame si o tom, ako funguje knižnica a ako sa požičiavajú knižky.
 • Horory našich pradedov
  Strigy a strigôni, draci a čerti, vodníci a raráškovia.
 • Kto nám dal rozprávky do konzervy?
  Beseda o zbieraní ľudových rozprávok.
 • Neposedná beseda
  Stretnutia v knižnici spojené s besedou o literatúre
 • Folklore is not dead!
  Ako vyzerá živý, autentický folklór?
 • Never každej volovine – hodina informačnej výchovy (pre prvý aj druhý stupeň)
  Úvod do kritického myslenia.
 • Popoludnie s rozprávkou
  Hlasné čítanie pre ŠKD
  Termín: po dohode s triedou
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v PezinkuUpozornenie: na všetky podujatia pre MŠ, ZŠ aj ŠKD je nutné sa zahlásiť!
Všetky podujatia pre kolektívy začínajú o 10.00 okrem Popoludnia s rozprávkou, ktoré začína o 14.00


Bližšie informácie o všetkých podujatiach získate v Malokarpatskej knižnici na Holubyho ul. 5 v Pezinku;
tel.: 033/641 23 15, e-mail: dospele.odd@kniznicapezinok.sk, detske.odd@kniznicapezinok.sk, web: www.kniznicapezinok.sk