Podujatia

Od: .
Do: .

Zobrazených je 5 podujatí:

Koncert Hudba v Pezinku

Dátum:   27. 09. 2020, 17.00 h
Miesto:   Farský kostol v Pezinku
Kontakt:

Beseda pri príležitosti Svetového dňa CR

Dátum:   29. 09. 2020, 17.00 h
Miesto:   Malá sála - Domu kultúry Pezinok
Kontakt:

Prednáška - Grófi zo Svätého Jura a Pezinka

Dátum:   30. 09. 2020, 17.00 h
Miesto:   Mestské múzeum
Kontakt: PhDr. Petra Pospechová, riaditeľka Mestského múzea; tel.: 033/641 23 06, e-mail: pospechova@mestskemuzeumpk.sk

Výmenné stretnutie zberateľov

Dátum:   04. 10. 2020, 8.00 - 12.00 h
Miesto:   Dom kultúry
Kontakt: Pezinské kultúrne centrum, tel.: 033/641 39 33, e-mail: info@pkcpezinok.sk a www.pkcpezinok.sk

Pezinský modrák

Dátum:   17. 10. 2020, 9.00 - 17.00 h
Miesto:   Dom kultúry
Kontakt: Pezinské kultúrne centrum, tel.: 033/641 39 33, e-mail: info@pkcpezinok.sk a www.pkcpezinok.sk