Celomestský deň detí u hasičov

Plagát podujatia
Dátum:   29. 05. 2022, 15.00 - 17.30 h
Miesto:   Areál OR Hasičského a záchranného zboru Pezinok, Hasičská ul.
Kontakt: