Maľovaná abeceda

Plagát podujatia
Dátum:   02. 06. 2022, 10.00 h
Miesto:   Malokarpatská knižnica
Kontakt: Mgr. Daniela Tóthová, riaditeľka Malokarpatskej knižnice; tel.: 033/641 23 15, e-mail: kniznicapezinok@kniznicapezinok.sk