Grinavský deň

Komunitná akcia Grinavanov. Org. Aktivity Grinava.

Dátum:   25. 06. 2022, 10.00 h
Miesto:   areál ZŠ Orešie
Kontakt: