Výmenné stretnutie zberateľov

Dátum:   25. 09. 2022, 08:00-12:00 h
Miesto:   Dom kultúry Pezinok
Kontakt: Org. PKC Pezinok, Kontakt: Zuzana Hýllová, tel. 0948 355 015