Šarkaniáda

Dátum:   25. 09. 2022, 15:00-18:00 h
Miesto:   lúka na Rozálke
Kontakt: Org. a kontakt: Eva Pilátová, tel. 0905 536 315, evapilatova1@gmail.com