Prepnúť na plnú verziu

Žena za volantom

Základná organizácia Únie žien Slovenska v Pezinku pozýva všetky ženy - vodičky do súťaže Žena za volantom. Súťaž sa uskutoční dňa 21. 5. 2017 (v nedeľu) o 15.00 h na bývalom hádzanárskom ihrisku v Zámockom parku v Pezinku. Súťaže sa môže zúčastniť každá žena, ktorá je držiteľkou vodičského oprávnenia a príde na osobnom motorovom vozidle, s ktorým sa aj súťaže zúčastní.

Podmienkou účasti v súťaži je vyplnenie prihlášky, ktorú nájdete v kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade v Pezinku, kde vyplnenú prihlášku aj odovzdáte. Uzávierka prihlášok je 12. 5. 2017 (piatok). Bližšie informácie na č. 0905 868 039.

Dátum:   21. 05. 2017, 15:00 h
Miesto:   hádzanárske ihrisko pri Zámockom parku
Kontakt: PaedDr. Elena Matuská, predsedníčka ZO ÚŽS; tel.: 0905 868 039