Prepnúť na plnú verziu

Rozkvitnuté mesto, koncert M. Geišberga

Pozývame vás na diskusiu o kvitnúcich plochách v meste. Pripravili sme pre vás divadelné predstavenie nielen pre deti na tému environmentálnej liečivej rozprávky, koncert Martina Geišberga, ale aj prezentácie o dôležitosti rozkvitnutých plôch v meste. Tiež dáme priestor diskusii o víne, ktoré vzniká bez použitia chémie a dáva tak priestor bohatšiemu životu vo viniciach a ich okolí.

Program:
17.30 - 18.15  Divadelné predstavenie nielen pre deti - Záhrada svetla
18.30 - 19.00  Kvitnúce lúky v meste​​ - diskusia
19.15 - 19.45  Vinárstvo blízke prírode​
20.00 - 22.00  Koncert Martina Geišberg​a
 
Víno na lúke - predajná degustácia

Môže byť mesto rozkvitnuté a poskytovať priestor pre kvalitný život nielen nám ľuďom, ale aj motýľom, včelám samotárkam a mnohým iným druhom? Áno, môže. Potrebujeme sa ale začať pozerať na svet okolo trochu inými očami. Vidieť aj prírodu a jej potreby. Hľadať cesty, ako spolupracovať.
Práve o to sa snažíme aj my. Vďaka projektu Interreg SK-AT Kvitnúca krajina pre motýle na Slovensku a v Rakúsku sme zrealizovali výsadbu prvej kvitnúcej lúky priamo v meste. Príďte sa s nami porozprávať, prečo lúčne kvety v meste majú význam a ako môžu obohatiť aj náš život.

Dátum:   18. 06. 2019, 17.30 - 22.00 h
Miesto:   Výmenník, Svätoplukova ul., sídlisko Sever
Kontakt: Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ); tel.: 0903 046 540, web: www.broz.sk