Zimná údržba

Zimnú údržbu vykonáva pre Mesto v rámci verejnoprospešných služieb firma Petmas s.r.o. Na základe zmluvného vzťahu medzi Mestom a firmou sa každoročne upresňuje rozsah prác, ktoré súvisia so zimnou údržbou. Dohodnú sa pohotovosti vozidiel a technikov, resp. nevyhnutný rozsZimná údržba komunikáciíah údržby. V rozpočte je vyčlenená finančná čiastka na zimnú údržbu, čerpanie však závisí od skutočných výkonov, ktoré sú dané hlavne počasím.

Plán zimnej údržby sa vypracováva na zimné obdobie, spravidla od 15. novembra do 15. marca nasledujúceho roku. V tomto čase sú v pohotovosti 5 technici a technika s obsluhou: dva sypače M-25, sypač Tatra 815, dva UNC nakladače a dva traktory. S pomocou techniky zabezpečujú pracovníci zjazdnosť miestnych komunikácii v meste a v rekreačných oblastiach Kučišdorf, Leitne, Slnečné údolie, Stupy zabezpečujú zjazdnosť hlavných ciest. Ďalej odhŕňajú a posypujú chodníky, v centre mesta zabezpečujú prechody cez cesty, v prípade potreby odvážajú sneh.

Údržbu štátnych ciest zabezpečuje spoločnosť Regionálne cesty Bratislava (Bratislavská, Kalinčiakova, Limbašská, Myslenická, Senecká, Viničnianska cesta).