Mestské informačné centrum

Sídlo:  
Informačné centrum v Starej radnici

Stará radnica
M. R. Štefánika 1
902 01  Pezinok

tel.:       033/6901 120
email:   infocentrum@pezinok.sk


Otváracie hodiny:
 
pondelok: zatvorené
utorok: 9.00 - 13.00 a 13.30 - 16.30 hod.
streda: 9.00 - 13.00 a 13.30 - 16.30 hod.
štvrtok: 9.00 - 13.00 a 13.30 - 16.30 hod.
piatok: 9.00 - 13.00 a 13.30 - 16.30 hod.
sobota: 9.00 - 13.00 a 13.30 - 16.30 hod
nedeľa: zatvorené
 

 

Mestské informačné centrum je členom Asociácie informačných centier Slovenska (AICES).
Sídli v centre mesta Pezinok, v historickej budove Starej Radnice. 

Ponuka služieb:

  • poskytovanie turistických informácií o meste Pezinok a Regióne Malých Karpát
  • informácie o meste Pezinok a o regióne z oblasti histórie (historické pamiatky),  o prírodných atraktivitách (náučné chodníky) a cyklotrasách
  • poskytovanie informácií o možnosti trávenia voľného času v meste
  • sprostredkovanie sprievodcovských služieb (historické pamiatky, náučné chodníky), návštevy múzeí, galérií
  • poskytovanie informácií  o kultúrnych podujatiach, múzeách, galériách, kultúrnych a športových podujatiach aj v okolí
  • poskytovanie regionálnej tlače
  • poskytovanie bezplatných propagačných materiálov, orientačných máp a  publikácií o meste Pezinok a Malokarpatskom regióne
  • predaj propagačných materiálov, publikácií, turistických sprievodcov, regionálnych produktov a suvenírov;
  • kopírovacie služby


Informácie o regióne Malé karpaty: https://malekarpaty.travel/sk/