Harmonogram vývozu odpadu - podnikateľské subjekty (rok 2020)

MESIAC SKLO PAPIER PLASTY
Január 10 3 11 17 24 31 2 10 16 23 30
Február 6 7 14 21 28 6 13 20 27
Marec 5 6 13 20 27 5 12 19 26
Apríl 2 3 11 18 24 2 9 17 23 30
Máj 28 2 9 15 22 29 7 14 21 28
Jún 25 5 12 19 26 4 11 18 25
Júl 23 3 10 17 24 31 2 9 16 23 30
August 20 7 14 21 28 6 13 20 27
September 18 5 11 19 25 4 10 18 24
Október 15 2 9 16 23 30 1 8 15 22 29
November 12 6 13 21 27 5 12 20 26
December 10 4 11 18 23 31 3 10 17 22 30

 

1100 l kontajnery - podnikatelia
240 l nádoby - podnikatelia okruh 1
240 l nádoby - podnikatelia okruh 2

 


MESIAC PAPIER (240 l nádoby) PLASTY (vrecia)
OKRUH 1 OKRUH 2 OKRUH 1 OKRUH 2
Január 3 24 2 23
Február 7 21 6 20
Marec 6 20 5 19
Apríl 3 24 2 23
Máj 2 22 7 28
Jún 5 19 4 25
Júl 3 17 2 23
August 7 21 6 20
September 11 25 4 18
Október 2 23 1 22
November 6 27 5 26
December 4 18 3 17

 

OKRUH 1 Ulice: Areál Rozálka, Cajlanská, G. Peknika, Farská, F. P. Drobiševa, Hasičská, Meisslova, M. R. Štefánika, Mladoboleslavská, Muškátová, Mýtna, Novomeského, Na Bielenisku, Kollárova, Svätoplukova, Slnečná, Suvorovova, Šancová, Šenkvická, Sládkovičova,  Trnavská,  Panholec, Rázusova, Radničné námestie, Zámocká, Viničnianska cesta, Záhradná
OKRUH 2 Ulice: 1. mája, Bernolákova, Bratislavská, Bystrická, Drevárska, Fajgalská, Glejovka, Holubyho, Hollého, Hrnčiarska, Hviezdoslavova,  Jesenského, Kalinčiakova, Kupeckého,  Komenského, Limbašská, Ľ. Rajtera, Malokarpatská, Moyzesova, Myslenická, Nová, Obrancov mieru, Orešie, Obchodná, Podkarpatská, Tehelná, Tolstého, SNP, Š. Polkorába, Štúrova, Vajanského, Za koníčkom, Zigmundíkova, Za hradbami