Harmonogram vývozu odpadu - podnikateľské subjekty (rok 2019)

MESIAC SKLO PAPIER PLASTY
Január 10 7 11 18 25 5 10 17 24 31
Február 7 1 8 15 22 7 14 21 28
Marec 7 1 8 15 22 29 7 14 21 28
Apríl 4 5 12 20 27 4 11 18 26
Máj 3, 30 4 11 17 24 31 3 10 16 23 30
Jún 27 7 14 21 28 6 13 20 27
Júl 25 6 12 19 26 4 11 18 25
August 22 2 9 16 23 31 1 8 15 22 30
September 19 6 13 20 27 5 12 19 26
Október 17 4 11 18 25 3 10 17 24 31
November 14 4 8 15 22 29 7 14 21 28
December 12 6 13 20 30 5 12 19 27 31

 

1100 l kontajnery - podnikatelia
240 l nádoby - podnikatelia okruh 1
240 l nádoby - podnikatelia okruh 2

 


MESIAC PAPIER (240 l nádoby) PLASTY (vrecia)
OKRUH 1 OKRUH 2 OKRUH 1 OKRUH 2
Január 7 18 17 31
Február 1 15 14 28
Marec 1 15 14 28
Apríl 12 27 11 26
Máj 11 24 10 23
Jún 7 21 6 20
Júl 6 26 4 25
August 2 23 8 22
September 6 27 5 26
Október 4 25 3 31
November 4 22 7 28
December 6 20 5 27

 

OKRUH 1 Ulice: Areál Rozálka, Cajlanská, G. Peknika, Farská, F. P. Drobiševa, Hasičská, Meisslova, M. R. Štefánika, Mladoboleslavská, Muškátová, Mýtna, Novomeského, Na Bielenisku, Kollárova, Svätoplukova, Slnečná, Suvorovova, Šancová, Šenkvická, Sládkovičova,  Trnavská,  Panholec, Rázusova, Radničné námestie, Zámocká, Viničnianska cesta, Záhradná
OKRUH 2 Ulice: 1. mája, Bernolákova, Bratislavská, Bystrická, Drevárska, Fajgalská, Glejovka, Holubyho, Hollého, Hrnčiarska, Hviezdoslavova,  Jesenského, Kalinčiakova, Kupeckého,  Komenského, Limbašská, Ľ. Rajtera, Malokarpatská, Moyzesova, Myslenická, Nová, Obrancov mieru, Orešie, Obchodná, Podkarpatská, Tehelná, Tolstého, SNP, Š. Polkorába, Štúrova, Vajanského, Za koníčkom, Zigmundíkova, Za hradbami