Program Malokarpatského múzea

  •   2. 9.
Rozprávanie pri obrazoch o obrazoch
Dňa 2. septembra od 18:00 do 19:00 sa uskutoční v našom múzeu podujatie Rozprávanie pri obrazoch o obrazoch. Príďte a stretnite sa s autorom výstavy Krivý svet, Ondrejom Pijákom. Porozpráva Vám o svojej tvorbe, obrazoch či odpovie na Vaše otázky.
Tešíme sa na Vašu návštevu!
  • 26. 9.
Vernisáž výstavy Stáli pri zrode Československa
26. september 2019 o 17:00 v priestoroch Malokarpatského múzea v Pezinku
Výsledkom spolupráce Štátneho archívu v Bratislave a jeho pracoviska v Modre, Malokarpatského múzea v Pezinku, Múzea Ľ. Štúra v Modre a Múzea Michala Tillnera v Malackách je výstava Stáli pri zrode Československa. Prináša známe aj nové fakty k téme tragického skonu M. R. Štefánika či k problematike československých légií. Predstavuje konkrétne životné príbehy niektorých legionárov a viaceré významné osobnosti, ktoré budovali spoločný štát na poli komunálnej politiky, školstva, kultúry či hospodárstva na území Malých Karpát a Záhoria. Vernisáž výstavy sa uskutoční 26. septembra o 17:00. Výstavu si budete môcť v Malokarpatskom múzeu pozrieť do 29. septembra 2019. Vstup na podujatie je voľný.
  • 27. 9.
Workshop tradičných remesiel
Bratislavský samosprávny kraj, Malokarpatské múzeum v Pezinku a Malokarpatské osvetové stredisko v Modre vás pozývajú na workshop tradičných remesiel – Minulosť a súčastnosť remesla a tvorivosti. Workshop sa uskutoční 27. septembra 2019 od 10.00 do 17.00 v priestoroch Malokarpatského múzea v Pezinku, M. R. Štefánika 4, Pezinok. Počas workshopu si budete môcť vypočuť zaujímavé prednášky a ukážky tradičných remesiel malokarpatského regiónu.
Podujatie je organizované v rámci projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií (Heritage SK-AT), ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.
  • 28. 9.
Prehliadka slovanskej pevnosti vo Svätom Jure
28. september 2019 o 14:00 v slovanskej pevnosti vo Svätom Jure (hradisko Neštich)
Prehliadka slovanskej pevnosti vo Sv. Jure s archeológom PhDr. Júliusom Vavákom, PhD., ktorý vám porozpráva zaujímavé informácie z prebiehajúceho archeologického výskumu, pričom odkryje sondy, predstaví nájdené predmety a porozpráva o hradiskách v Malých Karpatoch. Okrem toho vás na prehliadka bude čakať ukážka tradičného remesla či zaujímavý program pre deti. Vstup je 1 €.
Projekt podporil z verejných zdrojov Fond podporu umenia a Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry 2019 Bratislavského samosprávneho kraja.


Stále expozície:
Príbeh vína a Dejiny vinohradníctva a vinárstva pod Malými Karpatami – expozície prezentujúce význam a dejiny vinohradníctva a vinárstva v Malokarpatskom regióne.

Otváracie hodiny:
Pondelok: zatvorené
Utorok - piatok: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 h
Sobota: 10.00 - 16.00 h
Nedeľa: 14.00 - 17.00 apríl - september
v zimnom období (október - marec) v nedeľu zatvorené
 


Malokarpatské múzeum, M. R. Štefánika č. 4, Pezinok
Telefón:  033/641 20 57, 33 47, e-mail: muzeumpezinok@muzeumpezinok.sk, web: www.muzeumpezinok.sk