Územný plán mesta Pezinok

Dokumenty sú digitálnymi kópiami originálov, ktoré sú uložené na Mestskom úrade v Pezinku.
 

SCHVÁLENÁ DOKUMENTÁCIA
ÚZEMNÝ PLÁN MESTA PEZINOK - účinný od 1. 4. 2017NÁVRH ZMIEN A DOPLNKOV č. 1/2018