Územný plán mesta Pezinok

Dokumenty sú digitálnymi kópiami originálov, ktoré sú uložené na Mestskom úrade v Pezinku.
 

SCHVÁLENÁ DOKUMENTÁCIA

ZMENY A DOPLNKY č. 1/2018 - platné od 26. 3. 2021

 


ÚZEMNÝ PLÁN MESTA PEZINOK - platný od 1. 4. 2017