Kapacitné posúdenie súčasného stavu pozemných komunikácií v Pezinku

Zverejnené od 17. 12. 2019 do 27. 01. 2020
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
KAPACITNÉ POSÚDENIE SÚČASNÉHO STAVU
POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ V PEZINKU


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu