Rekonštrukcia osvetlenia na Potočnej ulici

Zverejnené od 18. 09. 2020 do 30. 09. 2020
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
REKONŠTRUKCIA OSVETLENIA NA POTOČNEJ ULICI


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu