Arboristický posudok s dendrologickým prieskumom 23 ks stromov na Holubyho ulici

Zverejnené od 17. 08. 2021 do 31. 08. 2021
Erb Mesta
Mesto Pezinok

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
ODBORNÝ ARBORISTICKÝ POSUDOK S DENDROLOGICKÝM PRIESKUMOM 23 KS STROMOV NA HOLUBYHO ULICI V MESTE PEZINOK S NÁVRHOM OPATRENÍ

 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu