Výmena kotla - kuchyňa ZŠ Fándlyho

Zverejnené od 23. 08. 2021 do 03. 09. 2021
Erb Mesta
Mesto Pezinok

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
VÝMENA KOTLA - KUCHYŇA ZŠ FÁNDLYHO

 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu