Výmena kotla - kuchyňa ZŠ Fándlyho II

Zverejnené od 06. 09. 2021 do 10. 09. 2021
Erb Mesta
Mesto Pezinok

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
VÝMENA KOTLA - KUCHYŇA ZŠ FÁNDLYHO

 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu