Verejné obstarávanie - Rekonštrukcia elektrickej siete a NET kabeláže na prízemí MsÚ

Zverejnené od 07. 06. 2012 do 18. 06. 2012
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
REKONŠTRUKCIA ELEKTRICKEJ SIETE A NET (DÁTOVEJ) KABELÁŽE
NA PRÍZEMÍ MESTSKÉHO ÚRADU V PEZINKU 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu