Verejné obstarávanie - Výkon správy nebytovej budovy na ul. M. R. Štefánika č. 10

Zverejnené od 08. 06. 2012 do 18. 06. 2012
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
VÝKON SPRÁVY NEBYTOVEJ BUDOVY
NA ULICI M. R. ŠTEFÁNIKA č. 10 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu