Verejné obstarávanie - Prenájom a modernizácia tepelného hospodárstva mesta Pezinok

Zverejnené od 14. 06. 2012 do 10. 09. 2012
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
PRENÁJOM A MODERNIZÁCIA
TEPELNÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA PEZINOK
ZA ÚČELOM DLHODOBEJ VÝROBY A DODÁVKY TEPLA A TÚV 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu