Verejné obstarávanie - Vykonávanie stavebného dozoru - Terminál integrovanej dopravy

Zverejnené od 28. 06. 2012 do 06. 07. 2012
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
VÝKONÁVANIE STAVEBNÉHO DOZORU NAD ZHOTOVENÍM STAVBY
"TERMINÁL INTEGROVANEJ DOPRAVY V PEZINKU" 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu