Verejné obstarávanie - Vybudovanie kontajnerových stanovíšť na sídlisku Muškát

Zverejnené od 04. 07. 2012 do 13. 07. 2012
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
VYBUDOVANIE KONTAJNEROVÝCH STANOVÍŠŤ
NA SÍDLISKU MUŠKÁT 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu