Verejné obstarávanie - Zastávky na Trnavskej ulici a zmeny organizácie dopravy

Zverejnené od 04. 07. 2012 do 13. 07. 2012
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
ZASTÁVKY NA TRNAVSKEJ ULICI A ZMENY ORGANIZÁCIE DOPRAVY
V DOTKNUTOM ÚSEKU MLADOBOLESLAVSKÁ, TRNAVSKÁ, ŠENKVICKÁ 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu