Verejné obstarávanie - Oprava stropu a vymaľovanie telocvične v ZŠ Na bielenisku

Zverejnené od 13. 07. 2012 do 23. 07. 2012
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
OPRAVA STROPU A VYMAĽOVANIE TELOCVIČNE
V ZÁKLADNEJ ŠKOLE NA BIELENISKU V PEZINKU 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu