Verejné obstarávanie - Zateplenie prístavby Mestskej polikliniky v Pezinku - II. etapa

Zverejnené od 24. 07. 2012 do 20. 08. 2012

 

Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
ZATEPLENIE PRÍSTAVBY MESTSKEJ POLIKLINIKY V PEZINKU - II. ETAPA 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu