Verejné obstarávanie - Zabezpečenie servisnej organizácie na servis kotlov

Zverejnené od 31. 07. 2012 do 22. 08. 2012
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
ZABEZPEČENIE SERVISNEJ ORGANIZÁCIE NA SERVIS KOTLOV
V OBJEKTOCH SPRAVOVANÝCH MESTOM PEZINOK 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu