Verejné obstarávanie - Rekonštrukcia ZUŠ na M. R. Štefánika 9, II. etapa

Zverejnené od 03. 08. 2012 do 22. 08. 2012

 

Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
REKONŠTRUKCIA ZUŠ NA M. R. ŠTEFÁNIKA 9 - II. ETAPA 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu