Verejné obstarávanie - Nadstavba MŠ Bystrická

Zverejnené od 23. 08. 2012 do 20. 09. 2012
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
NADSTAVBA MŠ BYSTRICKÁ 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu