Rekonštrukcia elektrickej siete a NET kabeláže na III. NP MsÚ Pezinok

Zverejnené od 10. 03. 2017 do 30. 03. 2017
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
REKONŠTRUKCIA ELEKTRICKEJ SIETE
A NET KABELÁŽE NA III. NP MSÚ PEZINOK


 
 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu