Nespevnená krajnica na ul. Majakovského a oprava povrchu cesty

Zverejnené od 10. 03. 2017 do 30. 03. 2017
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
NESPEVNENÁ KRAJNICA NA UL. MAJAKOVSKÉHO
A OPRAVA POVRCHU CESTY, PEZINOK - UDRŽIAVACIE PRÁCE


 
 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu