Chodník na Šancovej ulici v Pezinku - udržiavacie práce

Zverejnené od 28. 03. 2017 do 13. 04. 2017
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
CHODNÍK NA ŠANCOVEJ ULICI, PEZINOK - UDRŽIAVACIE PRÁCE


 
 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu