Projektová dokumentácia - Chodník na Svätoplukovej ulici pri BD č. 2-6

Zverejnené od 29. 03. 2017 do 06. 04. 2017
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
CHODNÍK NA SVÄTOPLUKOVEJ ULICI PRI BD č. 2-6, Pezinok - PD


 
 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu