Chodník na miestnom cintoríne Senecká ulica Katolícka časť - rekonštrukcia

Zverejnené od 29. 03. 2017 do 20. 04. 2017
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
CHODNÍK NA MIESTNOM CINTORÍNE
SENECKÁ ULICA KATOLÍCKA ČASŤ - REKONŠTRUKCIA


 
 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu