ZŠ Fándlyho - zateplenie fasády, strecha, prístrešky

Zverejnené od 11. 04. 2017 do 05. 05. 2017