Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Pezinok

Zverejnené od 25. 04. 2017 do 05. 05. 2017
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
ZABEZPEČENIE REKONŠTRUKCIE, PREVÁDZKY A ÚDRŽBY SÚSTAVY
VEREJNÉHO OSVETLENIA A CESTNEJ SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE MESTA PEZINOK


 
 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu