Rekonštrukcia pamätného domu - rodný dom Jána Kupeckého

Zverejnené od 17. 05. 2017 do 14. 06. 2017
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
REKONŠTRUKCIA PAMÄTNÉHO DOMU
- RODNÝ DOM JÁNA KUPECKÉHO


 
 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu