Oprava spevnených plôch na ZŠ Fándlyho v Pezinku

Zverejnené od 09. 06. 2017 do 22. 06. 2017
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
OPRAVA SPEVNENÝCH PLÔCH NA ZŠ FÁNDLYHO V PEZINKU


 
 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu