Čistenie mesta Pezinok počas Vinobrania 2017

Zverejnené od 12. 06. 2017 do 22. 06. 2017
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
ČISTENIE MESTA PEZINOK POČAS VINOBRANIA 2017


 
 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu