Vybudovanie parkovacích plôch na ulici Obrancov mieru v Pezinku

Zverejnené od 28. 06. 2017 do 30. 06. 2017
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
VYBUDOVANIE PARKOVACÍCH PLÔCH NA ULICI OBRANCOV MIERU


 
 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu