Vypracovanie PD - Stavebno-technické práce v ZŠ Kupeckého a ZŠ Na bielenisku

Zverejnené od 17. 07. 2017 do 28. 07. 2017
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
STAVEBNO-TECHNICKÉ PRÁCE V ZŠ KUPECKÉHO A ZŠ NA BIELENISKU


 
 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu