Rozšírenie kamerového systému Centrum

Zverejnené od 28. 07. 2017 do 12. 08. 2017
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
KAMEROVÝ SYSTÉM MESTA PEZINOK - ROZŠÍRENIE
KAMEROVÉHO SYSTÉMU CENTRUM


 
 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu