Nákup nového automobilu pre Mestskú políciu Pezinok

Zverejnené od 03. 08. 2017 do 10. 08. 2017
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
NÁKUP NOVÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA PRE MESTSKÚ POLÍCIU PEZINOK


 
 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu