Rekonštrukcia pamätného domu - rodný dom Jána Kupeckého, 1. etapa

Zverejnené od 04. 08. 2017 do 31. 08. 2017
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
REKONŠTRUKCIA PAMÄTNÉHO DOMU
- RODNÝ DOM JÁNA KUPECKÉHO, 1. ETAPA


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu