Vypracovanie PD na rekonštrukciu strechy požiarnej zbrojnice II

Zverejnené od 07. 09. 2017 do 22. 09. 2017
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE NA STRECHU
POŽIARNEJ ZBROJNICE NA MLADOBOLESLAVSKEJ ULICI


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu