Vypracovanie PD stavby: Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba ZOS

Zverejnené od 10. 10. 2017 do 20. 10. 2017
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE STAVBY:
REKONŠTRUKCIA, PRÍSTAVBA A NADSTAVBA ZOS KOMENSKÉHO 23


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu