Projekt organizácie dopravy - Obojsmerná cyklodoprava na ulici SNP

Zverejnené od 27. 10. 2017 do 10. 11. 2017
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
PROJEKT ORGANIZÁCIE DOPRAVY - OBOJSMERNÁ
CYKLODOPRAVA NA ULICI SNP V PEZINKU


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu